Detachering

Door onze jarenlange ervaring met opdrachtgevers enerzijds en kandidatenrelaties anderzijds, zijn wij in staat met onze medewerkers snel, flexibel en doelmatig in te spelen op projecten. Daarmee wordt voorkomen dat opdrachten worden vertraagd door een tekort aan kennis en mankracht. Door onze ondersteuning en inzet komen ook uw onverwachte opdrachten en producties op tijd gereed.

De flexibele inzetbaarheid van onze medewerkers, bijvoorbeeld voor de duur van een project, is een waarborg voor continuïteit. In onze file worden kandidaten opgenomen, nadat er een uitgebreid intakegesprek heeft plaatsgevonden. Bij een actuele aanvraag uit ons relatiebestand wordt er een selectie gemaakt uit deze kandidaten en volgt er een tweede gesprek, meer toegespitst op de betreffende functie. Uiteindelijk worden er na deze tweede selectie een of meerdere medewerkers gepresenteerd bij de opdrachtgever. Hierna wordt met de meest geschikte medewerker een afspraak gemaakt omtrent de exacte startdatum.