Werving en selectie

In samenwerking met de opdrachtgever vindt er een grondige oriëntatie van de bedrijfssituatie plaats. Tevens wordt het optimale profiel geformuleerd van de te werven kandidaat. Een functieprofiel wordt met de opdrachtgever doorgesproken en vastgesteld.

Het werven en selecteren van personeel vindt plaats met behulp van de volgende instrumenten:

  • File search (kandidaatgegevens zijn voortdurend in ontwikkeling);
  • Internet (via eigen web-site, social media en zoekmachines);
  • Advertentie werving (in geselecteerde media, na uitdrukkelijk verzoek van de cliënt);
  • Raadpleging van een uitgebreid relatienetwerk;

De selectiemethode richt zich niet alleen op bekwaamheid en vaardigheid van de kandidaten, maar ook op persoonlijkheidskenmerken. De bedrijfscultuur van het ene bedrijf vraagt om een andere benadering dan de cultuur van het andere bedrijf. In uitgebreide selectiegesprekken gaat Job-Hunter hier gedetailleerd op in. In overleg met de opdrachtgever is het mogelijk om een kandidaat hierop uitvoerig te laten testen.